По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2019 г. > № 20-25-26 от 16.05.2019 г. Относно: Прилагане на чл. 92, ал. 3 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 20-25-26 от 16.05.2019 г. Относно: Прилагане на чл. 92, ал. 3 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/

Публикувано на 08.10.2019

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи Ваше писмо с вх. № 20-25-26/ 02.05.2019 г. Изложена е следната фактическа обстановка:
Дружество е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност. Сключен е договор с дружество със седалище в страна от Европейския съюз, търговец на природен газ, регистриран по ДДС. По силата на тоз...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.