По тематика > Данъци > Писма и указания > ЗДДФЛ > 2019 г. > № 94-00-10 от 22.01.2019 г. ОТНОСНО: Прилагане нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 94-00-10 от 22.01.2019 г. ОТНОСНО: Прилагане нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Публикувано на 15.10.2019

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    В Дирекция ОДОП …. е постъпило с вх. № 94-00-10/22.01.2019 г. ваше запитване, с което искате разяснение по прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
Описвате, че ви предлагат участие в управляващ орган на италианско дружество –...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.