По тематика > Осигуряване > Писма и указания > 2019 г. > № 96-00-111 от 31.05.2019 г. Относно: Прилагане на ЗКПО, ЗДДФЛ и осигурителното законодателство
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 96-00-111 от 31.05.2019 г. Относно: Прилагане на ЗКПО, ЗДДФЛ и осигурителното законодателство

Публикувано на 18.10.2019

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмо с вх. № 16.05.2019 г.
Дружество е сключило договор със застрахователно дружество за групова медицинска застраховка „Закрила“.
Поставени са следните въпроси:
1. Дружеството има ли право на разход за тази застраховка или се третира като социален разход?
2. Следва ли да се счита, че застраховката е доход за наетите лица?
3. Необходимо ли е да се н...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.