По тематика > Труд и работна заплата > Писма и указания > 2019 г. > № М-24-37-5 от 03.04.2019 г. Относно: прилагането на Регламент (ЕО) №883/2004 и Регламент (ЕО) №987/2009
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ М-24-37-5 от 03.04.2019 г. Относно: прилагането на Регламент (ЕО) №883/2004 и Регламент (ЕО) №987/2009

Публикувано на 18.10.2019

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    Във Ваше писмено запитване, прието с вх. №М-24-37-5/28.01.2019 г. по описа на Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП), е изложена следната фактическа обстановка:
Дружеството „X” е сключило договор за съвместна дейност с чешката фирма “Y”. Целта на договора е двете страни по него, с общи усилия, средства, техника и персонал, да извършват транспортна дейност на товари по река Дунав. Българското дружество се ангажира с ...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.