По тематика > Данъци > Писма и указания > ЗДДС > 2019 г. > № 3-503 от 20.03.2019 г. Относно: приложение на Глава деветнадесета „а” от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) по отношение на данъчното третиране на доставките на стоки по част втора на приложение № 2 от закона
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 3-503 от 20.03.2019 г. Относно: приложение на Глава деветнадесета „а” от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) по отношение на данъчното третиране на доставките на стоки по част втора на приложение № 2 от закона

Публикувано на 05.11.2019

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    Според изложеното в запитването, „А“ ЕООД е с основна дейност търговия на едро със зърнени култури. През месец декември 2018 г. дружеството е договорило покупката на … т царевица от фирма „В“ ЕООД с ЕИК ……........ Издадена е фактура №……………/13.12.2018 г. за …….. лв. Стоката е получена и сумата е заплатена по банков път. Фактурата е без начислен ДДС, но липсва вписано основание за неначисляване на данък. Същата е включена в дневника на покупки за м...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.