По тематика > Осигуряване > Въпроси, отговори и коментари > 2019 г. > № 23-22-771 от 28.05.2018 г. Относно: Прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане, Кодекса за социално осигуряване и Наредбата за елементите на възнаграждението и доходите, върху които се правят осигурителни вноски
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 23-22-771 от 28.05.2018 г. Относно: Прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане, Кодекса за социално осигуряване и Наредбата за елементите на възнаграждението и доходите, върху които се правят осигурителни вноски

Публикувано на 01.11.2019

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило писмено запитване, прието с вх. №23-22-771/… 2018 г. във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Наредбата за елементит...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.