По тематика > Осигуряване > Писма и указания > 2019 г. > № 20-00-163 от 16.05.2019 г. Относно: Прилагането на разпоредбите на Закона за данъка върху добавената стойност и Правилника за прилагане на ЗДДС
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 20-00-163 от 16.05.2019 г. Относно: Прилагането на разпоредбите на Закона за данъка върху добавената стойност и Правилника за прилагане на ЗДДС

Публикувано на 17.01.2020

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“, е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №20-00-163/23.04.2019 г. във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) и Правилника за прилагане на ЗДДС (ППЗДДС...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.