По тематика > Данъци > Писма и указания > ЗДДС > 2019 г. > № 96-00-149 от 24.06.2019 г. Относно: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на продажбата на стоки онлайн
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 96-00-149 от 24.06.2019 г. Относно: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на продажбата на стоки онлайн

Публикувано на 17.01.2020

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    В Дирекция ОДОП … постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-149 от 24.06.2019 г., относно данъчното третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на продажбата на стоки онлайн.
Съгласно изложената фактическа обстановка, представляваното от Вас юридическо лице о...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.