По тематика > Осигуряване > Писма и указания > 2019 г. > № 94-00-184/19.08.2019 г. ОТНОСНО: Прилагане на Наредба № Н-8/29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 94-00-184/19.08.2019 г. ОТНОСНО: Прилагане на Наредба № Н-8/29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

Публикувано на 10.01.2020

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи Ваше писмо с вх. № 94-00-184/13.08.2019 г., в което е изложена следната фактическа обстановка:
Към настоящия момент сте самоосигуряващо се лице, упражняващо свободна професия, като извършвате определена работа по възлагане от друго лице, за което получавате възнаграждение. За периода 09.07. -22.07.2019 г. включително (10 работни дни) не сте осъществявали дейност, а сте помага...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.