По тематика > Данъци > Писма и указания > ЗКПО > 2019 г. > № 20-00-181 от 04.06.2019 г. Относно: Прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност и Закона за корпоративното подоходно облагане
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 20-00-181 от 04.06.2019 г. Относно: Прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност и Закона за корпоративното подоходно облагане

Публикувано на 21.01.2020

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” e постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №20-00-181/13.05.2019 г., относно прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.