По тематика > Осигуряване > Писма и указания > 2019 г. > № 20-31-18 от 09.10.2019 г. Относно: Прилагане на чл. 1, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 20-31-18 от 09.10.2019 г. Относно: Прилагане на чл. 1, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

Публикувано на 11.02.2020

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    Във връзка с Ваше писмено запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. с вх. № ……./26.09.2019 г., Ви уведомявам следното:
Във връзка с изплащане на парично обезщетение за временна неработоспособност по представен болничен лист за ГИГ с ЕГН 1111111, самоосигуряващо се лице - регистриран земеделски стопанин, сте установили, че лицето е декларирало начало на осигуряване считано от 01.01.2013...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.