По тематика > Данъци > Писма и указания > ЗДДС > 2020 г. > № 3-1717 от 06.11.2019 г. ОТНОСНО: Право на данъчен кредит при внос съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 3-1717 от 06.11.2019 г. ОТНОСНО: Право на данъчен кредит при внос съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Публикувано на 21.02.2020

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    Според изложеното в запитването над 90% от приходите на „П“ ООД са от работа върху движима вещ (ишлеме). Посочено е, че контрагентите на дружеството са започнали да закупуват материали от държави извън Европейския съюз, като материалите за производство се адресират за получаване от „П“ ООД, а всички други действия като собственост, поръчки, транспорт и плащане по доставките са на чуждестранните контрагенти.
Материалите пристигат на Митница ...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.