Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
По тематика > Данъци > Писма и указания > ЗДДС > 2020 г. > № 07-00-23 от 13.02.2020 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 07-00-23 от 13.02.2020 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Публикувано на 22.05.2020

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи Ваше писмо с вх. № 07-00-23/ 24.01.2020 г., препратено за отговор по компетентност от ЦУ на НАП.
Изложена е следната фактическа обстановка:
Дружество А, което е местно лице за България и има валиден български ДДС номер продава стока на дружество Б, което е местно лице за България и има издаден валиден български ДДС номер. От своя страна дружество Б продава същата стока,...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...