По тематика > Данъци > Писма и указания > ЗДДФЛ > 2020 г. > № 20-31-13 от 11.02.2020 г. Относно: Ползване на данъчно облекчение за намалена работоспособност по Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/.
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 20-31-13 от 11.02.2020 г. Относно: Ползване на данъчно облекчение за намалена работоспособност по Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/.

Публикувано на 29.05.2020

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    Във връзка с постъпило запитване в Дирекция ОДОП …. с вх.№ 20-31-13 от 04.02.2020 г., в което е изложена следната фактическа обстановка:
Притежавате Експертно решение от ТЕЛК с определена 64% трайно намалена работоспособност. По време на валидността на решението на ТЕЛК сте навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...