По тематика > Данъци > Писма и указания > ЗКПО > 2020 г. > № 07-00-25 от 04.02.2020 г. Относно: Прилагане на чл. 26, т. 3 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 07-00-25 от 04.02.2020 г. Относно: Прилагане на чл. 26, т. 3 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Публикувано на 02.06.2020

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    В Дирекция ОДОП ….. постъпи писмено запитване с вх. № …. от 27.01.2020 г., относно прилагане на Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО)
В запитването е посочено, че не е признат данъчен кредит, но е призната данъчната основа, свързана с данъчния кредит.
В тази връзка е поставен въпросът:
Признат ли е за данъчни цели разходът, които ще ...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...