По тематика > Данъци > Писма и указания > ЗДДФЛ > 2020 г. > № 07-00-65 от 31.03.2020 г. Относно: Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 07-00-65 от 31.03.2020 г. Относно: Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

Публикувано на 31.07.2020

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    В Дирекция ОДОП …..е постъпило запитване с вх. № 07-00-65/23.03.2020 г., препратено ни по компетентност от Държавен фонд земеделие и поставени въпроси свързани с прилагането на нормите на ЗДДФЛ.
Описвате следната фактическа обстановка: Посочвате, че всяка година подавате годишна данъчна декларация /ГДД/ за получена субсидия за тютюн за референтни периоди 2...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...