По вид документ > Писма и указания > Национална агенция за приходите > 2020 г. > № М-94-С-405 от 03.04.2020 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на § 27 от ПЗР на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМДВИП)
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ М-94-С-405 от 03.04.2020 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на § 27 от ПЗР на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМДВИП)

Публикувано на 31.07.2020

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    Във Ваше писмо, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите и заведено с вх. № М-94-С-405 от 31.03.2020 г., е изложена следната фактическа обстановка:
Вашето запитване е породено от разпоредбите на § 27 от ПЗР на ЗМДВИП, с който са направени промени, касаещи срокове за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...