По тематика > Данъци > Писма и указания > ЗМДТ > 2020 г. > № ЕП-08-Д-10 от 24.04.2020 г. Относно: Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения към местния бюджет
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ ЕП-08-Д-10 от 24.04.2020 г. Относно: Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения към местния бюджет

Публикувано на 18.09.2020

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    С Ваше писмо, заведено в Националната агенция за приходите (НАП) с вх. №ЕП-08-Д-10/14.04.2020 г., сте изложили следната фактическа обстановка:
В Община ............. е постъпило искане за издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения към местния бюджет от търговско дружество, което има задължения до 2017 г., които са предадени за принудително събиране от органите на НАП. Длъжникът е обезпечил задълженията до 2017 г. с имущест...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...