По вид документ > Писма и указания > Национална агенция за приходите > 2020 г. > № 08-В-7 от 09.03.2020 г. Относно: Облагане на МПС в режим на съпружеска имуществена общност /СИО/ в случаите, в които двамата съпрузи имат постоянна адресна регистрация в различни общини по Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 08-В-7 от 09.03.2020 г. Относно: Облагане на МПС в режим на съпружеска имуществена общност /СИО/ в случаите, в които двамата съпрузи имат постоянна адресна регистрация в различни общини по Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/

Публикувано на 16.10.2020

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    Във Ваше писмо, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите и заведено с вх. №……..03.2019 г., е изложена следната фактическа обстановка:
Лице с постоянен адрес в гр. Варна придобива МПС на ……....2016 г. Издадено е свидетелство за регистрация на въпросното МПС от КАТ - гр. В. За автомобила е формирана партида автоматизирано в софтуерния продукт за администриране на местните данъци и такси на община В.
Към наст...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...