По тематика > Данъци > Писма и указания > ЗКПО > 2020 г. > №23-29-17 от 23.03.2020 г. Относно: Прилагане разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№23-29-17 от 23.03.2020 г. Относно: Прилагане разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане

Публикувано на 16.10.2020

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” e постъпило по компетентност писмено запитване, прието с вх. №23-29-17/06.03.2020 г., относно разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).
Фактическата обстановка изложена в запитването, е следн...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...