По вид документ > Писма и указания > Национална агенция за приходите > 2020 г. > № М-26-Д-542 от 21.05.2020 г. Относно: Приложение на разпоредбите на Закона за ограничаване плащанията в брой при изплащане на дивидент
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ М-26-Д-542 от 21.05.2020 г. Относно: Приложение на разпоредбите на Закона за ограничаване плащанията в брой при изплащане на дивидент

Публикувано на 16.10.2020

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    Във връзка с постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите Ваше запитване, заведено с вх. №................, с което е поставен въпрос относно приложение на разпоредбите на Закона за ограничаване плащанията в брой (ЗОПБ) при изплащане на дивидент, изразявам следното становище:
Съгласно разпоредбата на чл. 3...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...