По тематика > Данъци > Писма и указания > ЗДДС > 2020 г. > № 96-00-144 от 22.06.2020 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на чл.118, ал.1 от ЗДДС и чл.3, ал. 1 от Наредба № Н-18/2006г. и регистрация по чл. 97а от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 96-00-144 от 22.06.2020 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на чл.118, ал.1 от ЗДДС и чл.3, ал. 1 от Наредба № Н-18/2006г. и регистрация по чл. 97а от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Публикувано на 12.01.2021

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    В Дирекция ОДОП ….. постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-144 от 05.06.2020 г., относно данъчно третиране по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и прилагане на разпоредбите на чл.3, ал.1 от Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...