По тематика > Данъци > Писма и указания > ЗДДС > 2020 г. > № 07-00-147 от 22.06.2020 г. Относно: Данъчно третиране по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с доставка на физическа книга - игра на лица от ЕС и трети страни
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 07-00-147 от 22.06.2020 г. Относно: Данъчно третиране по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с доставка на физическа книга - игра на лица от ЕС и трети страни

Публикувано на 08.01.2021

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    В Дирекция ОДОП …. постъпи Ваше запитване с вх. № 07-00-147 от 03.06.2020 г., препратено по компетентност от ЦУ на НАП София с техен изх. № М-26-С-367#1 от 03.06.2020 г. и Дирекция ОДОП гр. … с техен изх. № 480-1/ 11.06.2020 г., относно данъчно третиране по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистри...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...