По тематика > Данъци > Писма и указания > ЗМДТ > 2020 г. > № 08-00-11 от 06.08.2020 г. Относно: Облагане с данък върху превозните средства по реда на Закона за местни данъци и такси /ЗМДТ/
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 08-00-11 от 06.08.2020 г. Относно: Облагане с данък върху превозните средства по реда на Закона за местни данъци и такси /ЗМДТ/

Публикувано на 12.01.2021

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване с вх. № 08-00-11 от 24.07.2020 г., относно облагане с данък върху превозните средства по реда на ЗМДТ.
В запитването е изложена следната фактическа обстановка: С декларация по чл. 54 от ЗМДТ...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...