По тематика > Данъци > Писма и указания > ЗКПО > 2020 г. > № 96-00-201 от 06.08.2020 г. Относно: Завеждане на дълготраен материален актив
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 96-00-201 от 06.08.2020 г. Относно: Завеждане на дълготраен материален актив

Публикувано на 12.01.2021

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    В Дирекция ОДОП постъпи писмено запитване с вх. № ….. от 29.07.2020 г.
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
Дружеството е закупило елементи за индустриално скеле от Германия. Скелето се използва в дейността на предприятието, която е монтаж и демонтаж на индустриално скеле. В стойността на елементите е включен и транспорта по доставката. Само по себе си тези елементи не могат да съществуват самостоятелно. Стойностни...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...