По тематика > Данъци > Писма и указания > ЗДДС > 2020 г. > № 94-Р-747 от 27.08.2020 г. Относно: Документ, удостоверяващ периоди със здравно осигуряване в друга държава членка на Европейския съюз
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 94-Р-747 от 27.08.2020 г. Относно: Документ, удостоверяващ периоди със здравно осигуряване в друга държава членка на Европейския съюз

Публикувано на 23.02.2021

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    Във Ваше писмено запитване, постъпило в Централно управление (ЦУ) на Националната агенция за приходите (НАП) с вх. №94-Р-747 от 04.08.2020 г., е изложена следната фактическа обстановка:
Вие сте живяла и работила в Норвегия. В Националния осигурителен институт (НОИ) по служебен път разполагат с формуляр U1, който са отказали да Ви предоставят. Притежавате друг документ издаден от компетентната институция на Норвегия и с оглед коригиране на з...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...