По тематика > Осигуряване > Писма и указания > 2020 г. > № 94-00-98 от 16.07.2020 г. Относно: Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 94-00-98 от 16.07.2020 г. Относно: Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство

Публикувано на 26.02.2021

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……….. постъпи писмено запитване с вх. № ………../09.07.2020 г., относно разяснение за дължими данъци и подаване на данъчни декларации във връзка с изплащане на възнаграждение на домоуправител на етажна собственост.
Излагате следната фактическа обстановка:
Избрана сте за домоуправител на етажна собственост. Етажната собственост е регистрирана в регистър БУЛСТАТ. Пишете още, че работит...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...