По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДФЛ > 2020 г. > № 04-00-1 от 18.09.2020 г. Относно: Прилагане на чл. 252 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 04-00-1 от 18.09.2020 г. Относно: Прилагане на чл. 252 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Публикувано на 09.04.2021

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи писмено запитване с вх. ……. от 11.09.2020 г.
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
Със заповед на министъра на Министерство на образованието и науката (МОН), считано от 01.09.2020 г. Професионална гимназия по строителни технологии (ПГСТ) „П“ се влива в Професионална гимназия по транспорт (ПГТ) „Г“, което е отразено в регистър БУЛСТАТ. ПГСТ „П“ престава д...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...