По тематика > Осигуряване > Писма и указания > 2020 г. > № 3-1920 от 18.12.2020 г. Относно: Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство при извършване на дейност от дружество в друга държава
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 3-1920 от 18.12.2020 г. Относно: Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство при извършване на дейност от дружество в друга държава

Публикувано на 16.04.2021

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    Според изложеното в запитването, „Т“ ЕООД е регистрирано през 2020 г. с цел да извършва международна търговска дейност, основно внос на стоки от Беларус и Туркменистан. Регистрирано е по ЗДДС в България. За нуждите на дейността си дружеството е наело офис в Туркменистан, с цел координация на дейността си. Координацията и управлението на дейността се извършва от офисите в България. Договорените плащания се извършват от разплащателните сметки в Бъл...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

     
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...