По тематика > Осигуряване > Писма и указания > 2021 г. > № М-92-00-985 от 02.10.2020 г. Относно: Задължително осигуряване на председател на фондация
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ М-92-00-985 от 02.10.2020 г. Относно: Задължително осигуряване на председател на фондация

Публикувано на 11.06.2021

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    С Ваше писмо, получено в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) и заведено с вх. М-92-00-985/2020 г., е изложена следната фактическа обстановка:
Председател на фондация упражнява трудова дейност безвъзмездно, като възнаграждения в това му качество не са договорени. Същият е отличен специалист- психолог и във връзка с предмета на дейност на фондацията може да се наложи да изпълнява и дейност като психолог.
Зада...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...