По тематика > Данъци > Писма и указания > ДОПК > 2021 г. > № 26-Н-167#1 от 21.01.2021 г. Относно: Прилагане на Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между Република България и Република Израел
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 26-Н-167#1 от 21.01.2021 г. Относно: Прилагане на Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между Република България и Република Израел

Публикувано на 18.06.2021

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    В дирекция СИДДО при ЦУ на НАП е постъпило Ваше запитване с вх. № 26-Н -167/…2020 г., касаещо удостоверяване на качеството местно лице по смисъла на СИДДО с Израел.
Съгласно представената фактическа обстановка, българското дружество „Х“ ЕООД, ЕИК …, е получател на софтуерни и консултантски услуги по разработване на софтуерни приложения, като понастоящем започва да работи с „У“ ЕТ, регистриран в Израел. Към Вашето запитване прилагате преводи...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...