По тематика > Данъци > Писма и указания > ЗДДС > 2021 г. > № 96-00-46 от 22.02.2021 г.Относно: Прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 96-00-46 от 22.02.2021 г.Относно: Прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Публикувано на 20.07.2021

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-46 от 11.02.2021 г.
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
Дружеството е придобило чрез покупко-продажба апартамент, находящ се в гр. С, в сграда, въведена в експлоатация през 2002 г. Нотариален акт е издаден на 21.12.2017 г. Продавачите са физически лица, които са придобили имота през 2007 г.
През 2021 г. дружест...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...