По тематика > Осигуряване > Писма и указания > 2020 г. > № М-26-Д-840 от 03.12.2020 г. Относно: Командироване на граждани на Европейския съюз
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ М-26-Д-840 от 03.12.2020 г. Относно: Командироване на граждани на Европейския съюз

Публикувано на 23.07.2021

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    С Ваше писмо, получено в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) и заведено с вх. №М-26-Д-840 от 2.10.2020 г., е изложена следната фактическа обстановка:
Търговско дружество планира да сключи трудови договори с граждани на Европейския съюз (ЕС), с гражданство, различно от българското. Наетите лица няма да бъдат командировани от България, а ще полагат труд в държавата-членка, където се намират. Посочвате, че във връзк...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

     
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...