По тематика > Данъци > Писма и указания > ЗДДС > 2020 г. > № 94-Й-65 от 21.12.2020 г. Относно: Приложение на намалената ставка на данъка върху добавената стойност от девет процента за доставката на книги съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 2, т. 2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в сила от 01.07.2020 г.
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 94-Й-65 от 21.12.2020 г. Относно: Приложение на намалената ставка на данъка върху добавената стойност от девет процента за доставката на книги съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 2, т. 2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в сила от 01.07.2020 г.

Публикувано на 30.07.2021

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. № …… е заведено Ваше запитване, в което е изложена следната фактическа обстановка:
Дружеството е печатница с широк профил на производство – книги, учебници и учебни помагала, тетрадки, вестници и цялата гама от полиграфически изделия, като прилага ставка на данъка от 20 на сто.
Във връзка с промяната в разпоредбата на чл. 66...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...