По тематика > Осигуряване > Писма и указания > 2020 г. > № 26-Ъ-9 от 23.12.2020 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и осигурителното законодателство
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 26-Ъ-9 от 23.12.2020 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и осигурителното законодателство

Публикувано на 16.07.2021

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    С Ваше писмо, получено в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) и заведено с вх. № 26-Ъ-9 от 06.10.2020 г., е изложена следната фактическа обстановка:
Дружество - работодател е установено в България и е част от международна група от дружества. Дружеството - майка е установено в САЩ и то въвежда план за дългосрочно стимулиране, от който да могат да се възползват служителите на дъщерното дружество в България.
Пл...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

     
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...