По тематика > Осигуряване > Писма и указания > 2020 г. > № М-24-13-14 от 11.12.2020 г. Относно: Задължително здравно осигуряване в Република България на българска гражданка, съпруга на пенсионер от американската армия, притежаваща документи за здравно осигуряване в TRICARE
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ М-24-13-14 от 11.12.2020 г. Относно: Задължително здравно осигуряване в Република България на българска гражданка, съпруга на пенсионер от американската армия, притежаваща документи за здравно осигуряване в TRICARE

Публикувано на 23.07.2021

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    В Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП), чрез ТД на НАП …., офис „….“, е постъпило Ваше запитване с вх. №М-24-13-14 от 20.11.2020 г., в което е изложена следната фактическа обстановка:
Вие сте българска гражданка и не притежавате двойно гражданство. От 2016 г. сте омъжена за американски гражданин, който е бивш военен. От 2015 г. до 2018 г. пребивавате в Германия, където сте осигурявани от американската армия. През ...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

     
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...