По тематика > Данъци > Писма и указания > ЗДДС > 2021 г. > № 96-00-136 от 11.05.2021 г. Относно: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 96-00-136 от 11.05.2021 г. Относно: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Публикувано на 14.09.2021

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ….. е постъпило Ваше запитване с вх. № 96-00-136/05.05.2021 г., в което е изложена следната фактическа обстановка:
Дружеството ”Г” EООД има установени задължения по ЗДДС след извършена данъчна ревизия и издаден ревизионен доклад и ревизионен акт, които са обжалвани по административен и съдебен ред, кат...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...