По тематика > Данъци > Писма и указания > ЗДДС > 2021 г. > № М-19-00-66#5 от 18.01.2021 г. Относно: Приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ М-19-00-66#5 от 18.01.2021 г. Относно: Приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Публикувано на 14.09.2021

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    В отговор на постъпило в Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП) Ваше писмено запитване относно данъчно третиране на дейността на Н съгласно разпоредбите на ЗДДС, беше изготвен отговор изх. № М-19-00-66#1/18.09.2020 г. По повод изразеното становище, във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП и прието с вх. № М-19-00-66#4/27.11.2020 г., е п...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...