По тематика > Осигуряване > Писма и указания > 2021 г. > № 20-29-16 от 05.05.2021 г. Относно: Дължими осигурителни вноски при уволнение, признато за незаконно от компетентните органи
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 20-29-16 от 05.05.2021 г. Относно: Дължими осигурителни вноски при уволнение, признато за незаконно от компетентните органи

Публикувано на 28.09.2021

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи Ваше писмо с вх. № 20-29-16/21.04.2021 г., в което е изложена следната фактическа обстановка:
На 13.09.2019 г. е уволнен Ваш учител. С решение на съда уволнението му е признато за незаконно и лицето е възстановено на предишната длъжност. Изплатено му е обезщетението, което е постановено от съда – шест брутни работни заплати в размер на 9151.26 лв., за периода от 13.09.2019 г....

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...