№ 20-33-20 от 12.05.2021 г. Относно: Регистрация по чл. 97а от Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 20-33-20 от 12.05.2021 г. Относно: Регистрация по чл. 97а от Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/

Публикувано на 12.10.2021

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    В Дирекция ОДОП …… постъпи писмено запитване с вх. № 20-33-30 от 12.05.2021 г. относно регистрация по чл. 97а от Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/, препратено за отговор по компетентност от ТД на НАП ….., офис …….
В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Физическо лице – едноличен търговец, който не е регистриран по ЗДДС...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...