По тематика > Данъци > Писма и указания > ЗДДС > 2021 г. > № 20-00-179 от 14.04.2021 г. Относно: Прилагане на ЗДДС
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 20-00-179 от 14.04.2021 г. Относно: Прилагане на ЗДДС

Публикувано на 15.10.2021

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
През месец декември 2019 г. ХХХХХХХХХХХ е сключил договор в качеството му на физическо лице за изграждане на Фотоволтаична централа (ФтЕЦ) 15kw в собствен имот в с. Г…..
Договорът е с дружество регистрирано по ЗДДС и от месец декември 2019 г. до месец юни 2020 г. работата е извършена. ФтЕЦ Г…. ...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...