По тематика > Данъци > Писма и указания > ЗДДС > 2021 г. > № 3-643 от 19.05.2021 г. Относно: Анулиране на фактури по реда на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 3-643 от 19.05.2021 г. Относно: Анулиране на фактури по реда на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/

Публикувано на 12.10.2021

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    Според изложеното в запитването, на 04.01.2021 г., поради смъртта на представляващия на ЕТ „X“ с ЕИК 8*, е прекратена регистрацията по ДДС на търговеца. След тази дата фирмата е продължила да работи, тъй като е имала сключен договор като изпълнител, като за извършените доставки са издавани фактури с Булстат - ЕГН на наследника на ЕТ „Х“ - РЦГ, която е регистрирана в Агенцията по вписванията като упражняваща свободна професия - хлебар.
На 17...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...