По тематика > Данъци > Писма и указания > ЗДДС > 2021 г. > № 07-00-117 от 29.04.2021 г. Относно: Регистрация на лице по ЗДДС
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 07-00-117 от 29.04.2021 г. Относно: Регистрация на лице по ЗДДС

Публикувано на 15.10.2021

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    В Дирекция ОДОП …… постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 07-00-117 от 19.04.2021г., препратено по компетентност от ЦУ на НАП с вх. № М-94-Г-600/12.04.2021 г., в качеството Ви на счетоводител на друго задължено лице, което не сте идентифицирали. Допълнително сте уточнили, че поставените въпроси не са свързани с конкретно висящо производство.
В писмото е изложена следната фактическа обстановка:
Ваш клиент - физическо лице е извършило п...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...