По тематика > Данъци > Писма и указания > ЗДДС > 2021 г. > № 21-04-3 от 06.04.2021 г. Относно: Прилагане на ЗДДС
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 21-04-3 от 06.04.2021 г. Относно: Прилагане на ЗДДС

Публикувано на 15.10.2021

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
„ХХХХХХ“ ЕООД произвежда бижутерски изделия, без да използва за производството им благородни метали и скъпоценни камъни. Дружеството е регистрирано по ЗДДС. Същото възнамерява да изпраща готовата продукция в склад в Белгия, с цел контрол на качеството, откъдето продукцията да се продава на едро.

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...