По тематика > Данъци > Писма и указания > ЗДДФЛ > 2021 г. > № ЕП-50-01-1 от 14.04.2021 г. Относно: Прилагането на чл. 24, ал. 2, т. 15 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ ЕП-50-01-1 от 14.04.2021 г. Относно: Прилагането на чл. 24, ал. 2, т. 15 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Публикувано на 12.10.2021

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    Във Ваше писмено запитване, заведено с вх. №ЕП-50-01-1/23.03.2021 г. по описа на Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП), е изложена следната фактическа обстановка:
За периода от 2018 г. до настоящия момент Сметната палата е определяла награди на служители за принос и постигнати високи професионални резултати при осъществяване на одитната дейност и на международната дейност на Сметната палата. През 2018 г. са награде...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...