По тематика > Данъци > Писма и указания > ЗДДС > 2021 г. > № 07-00-221 от 11.08.2021 г. Относно: Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 07-00-221 от 11.08.2021 г. Относно: Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/

Публикувано на 14.01.2022

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    В Дирекция ОДОП …… постъпи писмено запитване с вх. № 07-00-221 от 29.07.2021 г., относно прилагане на ЗДДС, препратено за отговор по компетентност от ЦУ на НАП.
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
Основната дейност на дружество е извършване на образователни услуги по преквалификация и/или повишаване квалификацията на педагогическ...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...