Трудово право 2023 1000 въпроса… 2023 Семинар 2023 Бюджет 2023 Български законник Настолник… 2023
По тематика > Данъци > Писма и указания > ДОПК > 2022 г. > № 96-00-27 от 2.02.2022 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 96-00-27 от 2.02.2022 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

Публикувано на 09.08.2022

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-27 от 02.02.2022 г., подадено от г-жа …., в качеството й на главен счетоводител. Запитването е подадено по електронен път и подписано с квалифициран електронен подпис.
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
Дружеството има търговски бази в цялата страна, като при продажбите към клиенти се издават фактури, но няма подписи...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

1000 ВЪПРОСА
1000 ОТГОВОРА
от практиката
на счетоводителя


Издание 2023 г.

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

 

в. "Седмичен законник"

 

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...