Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Ново в Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
По тематика > Данъци > Писма и указания > ЗДДФЛ > 2022 г. > № 96-00-264 от 21.10.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) при продажба на дялове от чуждестранно физическо лице
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 96-00-264 от 21.10.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) при продажба на дялове от чуждестранно физическо лице

Публикувано на 24.01.2023

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ………..е постъпило Ваше запитване с вх. № 96-00-264/21.10. 2022 г.
Изложена е следната фактическа обстановка:
Фирма „…… България“ ООД, на която сте управител, е регистрирана в България, със съдружници чуждестранно физическо лице (ЧФЛ), притежаващо 2% от капитала, и чуждестранно юридическо лице (ЧЮЛ), притежаващо 98% от капитала. И двете лица са местни лица на Австрия.
Чуждестр...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

Вижте подробности за
участието на място и
пълния видеозапис...

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

 

в. "Седмичен законник"

 

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...