Трудово право 2023 1000 въпроса… 2023 Семинар 2023 Бюджет 2023 Български законник Настолник… 2023
По тематика > Осигуряване > Писма и указания > 2023 г. > № М-24-36-84 от 08.11.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на данъчното и осигурителното законодателство
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ М-24-36-84 от 08.11.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на данъчното и осигурителното законодателство

Публикувано на 14.03.2023

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    Във Ваше запитване с вх. №………../13.10.2022 г. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) е изложена следната фактическа обстановка:
Вие сте български гражданин, пребивавате на територията на Република България и сте собственик на българско търговско дружество (ЕООД). Извършвате консултантски услуги, само от територията на България, чрез дружеството си, за фирма в Швейцария, като издавате фактури и заплащате в ...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

1000 ВЪПРОСА
1000 ОТГОВОРА
от практиката
на счетоводителя


Издание 2023 г.

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

 

в. "Седмичен законник"

 

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...