Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Ново в Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
По тематика > Данъци > Писма и указания > ЗДДС > 2023 г. > № М-24-37-16 от 21.12.2022 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставки на услуги по транспорт на стоки, по които получатели са данъчно незадължени лица, с място на изпълнение на територията на други държави членки
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ М-24-37-16 от 21.12.2022 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставки на услуги по транспорт на стоки, по които получатели са данъчно незадължени лица, с място на изпълнение на територията на други държави членки

Публикувано на 23.05.2023

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. № ……………./……….. г. е заведено Ваше запитване, в което е изложена следната фактическа обстановка:
Дружество, регистрирано по ЗДДС, извършва услуги по транспорт на стоки (превоз на автомобили) от Германия до България, от Австрия до България, от Чехия до България и от Словакия до България, с...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

Вижте подробности за
участието на място и
пълния видеозапис...

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

 

в. "Седмичен законник"

 

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...